Vyhlášení volných dnů

Oznamuji, že dle paragrafu 24 odst. 2 zákona č. 561/2004Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji pro žáky Základní umělecké školy Vyškov, příspěvková organizace 24. - 27. 6. 2019 ředitelské volno.

Společné předávání vysvědčení proběhne v pátek 28. 6. 2019 od 9:00 - 13:00 hodin ve velkém sále Knihovny K. Dvořáčka.

Vchod přes KKD Vyškov.