K předání cen se musí dostavit výherci v pátek 24.5. v 15.30 do sálu Besedního domu, nejlépe za doprovodu některého z rodičů! Všem výhercům blahopřejeme, na všechny naše žáky jsme velmi pyšní!

Pozn. Všichni letošní porotci soutěže budou v příštím ročníku automaticky zařazeni jako vylosovaní soutěžící!