Informace o rozpočtu školy 2018:

 
Provozní prostředky od zřizovatele 298 000,- Kč.

Ostatní transfery ze státního rozpočtu 11 593 769,- Kč.