ODD. AKORDEONOVÉ   

         

 

Akordeon má jako vícehlasý nástroj v hudebním světě své nezastupitelné místo. Nicméně zájem žáků o výuku na akordeon je menší. Důvodem jsou zejména ceny nástrojů, které jsou ve srovnání s keyboardem dvakrát vyšší. Základní umělecká škola ve Vyškově ráda přivítá nové zájemce o hru na akordeon. Nástroj, který byl dříve zařazen do oddělení lidových nástrojů, má široké uplatnění v lidové a populární hudbě a byl vždy v našem národě velmi rozšířený.

Repertoár využíváme jak původní pro akordeon, tak úpravy skladeb klavírních a varhanních. Žánrově zahrnuje studium hudbu lidovou, taneční a populární. Žáci se zapojují rovněž do komorní a souborové hry.

Počtem žáků se akordeonové oddělení sice řadí k méně početným, nikoli však prezentací. Žáci mají široké možnosti uplatnění na mnoha kulturních akcích. Za zmínku jistě stojí účast na mezinárodním hudebním festivalu v Chorvatsku či natáčení v České televizi Brno v rámci pořadu pro mládež „Věříš si“. V celonárodních soutěžích žáci pravidelně získávají významná ocenění v okresním i krajském kole