ODD. HUDEBNÍ NAUKY A PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY     

         

 

Hudební nauka je určena žákům od 2. třídy ZŠ, kteří nastupují do 1. ročníku hudebního oboru. Probíhá formou  kolektivní výuky 1 vyučovací hodinu týdně po dobu 5 let a je pro žáky povinná. Hlavním úkolem hudební nauky je seznámit žáky s hudební teorií, kterou pak uplatňují při hře na nástroj. Součástí výuky je další rozvíjení rytmických a intonačních dovedností. Žáci zde také poznávají hudební historii, skladatele a jejich díla. Seznamují se s jednotlivými nástroji a s fungováním komorních souborů a orchestrů.

Přípravné studium je určeno pro děti 5-7 leté a trvá nejdéle dva roky. Děti se přijímají ke studiu na základě prokázaných talentových předpokladů (talentové zkoušky). Přípravné studium není povinné a není zárukou ani podmínkou k přijetí do 1. ročníku základního studia.

 

ROZVRH HODIN  HN a PHV

 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

13:45 – 14:30

-

1. A

2. A

-

3. B

14:35 – 15:20

3. A

1. B

2. B

-

-

15:30 – 16:15

PHV

1. C

4. A

2. C

-

16:20 – 17:05

-

5. A

-

4.B

-

17.10 - 17.55 - 5. B - - -

 

 

 


Ve výuce využíváme tyto pracovní sešity: