ODD. KLÁVESOVÉ   

 
   

    

 

Hra na keyboard je zařazena do oddělení elektroakustických klávesových nástrojů. Ve vyškovské Základní umělecké škole se vyučuje dvanáctým rokem. Potěšitelný je vzrůstající  zájem žáků o tento nástroj, který je cenově dostupný, co do vývoje poměrně mladý a u žáků velmi oblíbený. Dá se říct, že v rodině klávesových nástrojů si keyboard vydobyl pozici s velkými možnostmi vývoje. V letošním školním roce vyučují hru na keyboard čtyři pedagogové, což popularitu nástroje jen potvrzuje.

Výuka hry navazuje na klavírní základy a postupně se obohacuje o možnosti elektronického nástroje, to znamená přidávání rytmických doprovodů, různých hudebních stylů a autoharmonie. V popředí stojí možnost nepřeberného množství tvůrčích prvků interpretace. Repertoár je převážně zaměřen na současnou hudbu populární a rockovou, u žáků rytmicky a technicky vyspělých je pak prostor pro hudbu jazzovou i vlastní improvizaci.

Získané dovednosti mohou žáci zúročit v řadě akcí v rámci školy (třídní besídky, koncerty, prezentace školy) i města (Dny kulturních památek, benefiční koncerty, pravidelná vystoupení v Domově důchodců).