Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor v základním uměleckém vzdělávání usiluje zejména o  intenzivní, otevřený, hravý a velmi svébytný způsob objevování, poznávání a prohlubování tvořivých možností člověka. Dramatická tvorba využívá divadelní, taneční, pohybové, mluvní, výtvarné a hudební složky, na jejímž základě se učí děti a mladí lidé propojovat své somatické dovednosti za účelem vyjádření vnitřních stavů, emocí, osobních přání i konkrétní dramatické postavy. Studium se soustřeďuje především na přirozeně osobitý a umělecky společenský růst žáka.