Taneční obor  

  

 

Již více než 6 desetiletí mají děti a mládež možnost v sobě objevovat a dále rozvíjet své taneční nadání a vůbec vztah k harmonickému pohybu na ZUŠ ve Vyškově. Výuka je v rámci tanečního oboru organizována ve 3 stupních – přípravná třída pro děti od 5 do 7 let, sedmiletý I. stupeň a konečně čtyřletý II. stupeň. 90 žáků je každoročně vedeno rozmanitou formou ke zvládnutí tanečních technik a tanečních stylů (lidový tanec, historický tanec, současný tanec…). Cíle tanečního oboru jsou však vyšší. Usilujeme především o vychování mladého člověka se smyslem pro kultivovaný pohyb, člověka aktivního, tvořivého, citlivého ke svému okolí. Je velkou radostí sledovat absolventa TO, který hlouběji vnímá taneční umění, orientuje se v jeho formách, žánrech a své zkušenosti přenáší do každodenního života. Pokroky v seznamování se s tancem si žáci samozřejmě nenechávají jen pro sebe, ale na mnoha akcích se o ně dělí s přáteli a s veřejností. Odměnou jim jsou nejen úspěchy v tanečních soutěžích, ale v neposlední řadě také využitá možnost nabídnout inspiraci k zamyšlení, důvod k radosti a pohodě.

ROZVRH HODIN TO                                                                           

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

14:00 - 15:10

5. A

14:00 - 15:10

4 roč.

14:00 - 15:10

1. -2.  roč.

14:00 - 15:10

4. roč.

14:00-15:10

2. - 3. roč.

15:15 - 16:25

1. roč. II .st

15:15 - 16:25

5. B

15:20 - 16:30

5. A 

15:15 - 16:25

5. B

15:20 - 16:50

6. - 7. roč.

16:30 - 18:00

 2. - 4. roč. II. st.

16:35  - 18:05

6. - 7. roč.

16:40- 17:50

2. - 3. roč.

16:30 - 17:15

PS

17:00-18:10

 1. roč.  II. st.

     

17:20 - 18:05 

2. - 4. roč. II. st.