Taneční obor  

  

 

Již více než 6 desetiletí mají děti a mládež možnost v sobě objevovat a dále rozvíjet své taneční nadání a vůbec vztah k harmonickému pohybu na ZUŠ ve Vyškově. Výuka je v rámci tanečního oboru organizována ve 3 stupních – přípravná třída pro děti od 5 do 7 let, sedmiletý I. stupeň a konečně čtyřletý II. stupeň. 90 žáků je každoročně vedeno rozmanitou formou ke zvládnutí tanečních technik a tanečních stylů (lidový tanec, historický tanec, současný tanec…). Cíle tanečního oboru jsou však vyšší. Usilujeme především o vychování mladého člověka se smyslem pro kultivovaný pohyb, člověka aktivního, tvořivého, citlivého ke svému okolí. Je velkou radostí sledovat absolventa TO, který hlouběji vnímá taneční umění, orientuje se v jeho formách, žánrech a své zkušenosti přenáší do každodenního života. Pokroky v seznamování se s tancem si žáci samozřejmě nenechávají jen pro sebe, ale na mnoha akcích se o ně dělí s přáteli a s veřejností. Odměnou jim jsou nejen úspěchy v tanečních soutěžích, ale v neposlední řadě také využitá možnost nabídnout inspiraci k zamyšlení, důvod k radosti a pohodě.