Hudební nauka - termíny přezkoušení žáků uvolněných z HN

07.12.2015 17:09

Termíny přezkoušení jsou : 21. 12. 2015 - učebna HN v 16:20 hodin, 4. 1. 2015 - učebna HN v 16:20 hodin a 11. 1. 2016 - učebna HN v 16:20 hodin.

Materiály ke zkoušce jsou stejné jako u p. učitele Sotoláře.