Informace pro žáky, kteří jsou uvolněni z řádné výuky souboru EKN

24.10.2014 13:46

Od 18. 11. 2014 si vyzvednou notový materiál u třídních učitelů.

Zkouška se koná 7. 1. 2015 v 16:20 hodin v učebně č. 420.

Náhradní termín 14. 1. 2015 v 16:20 hodin v učebně č. 420.

 

p. uč. Krátký