SBOROVÝ ZPĚV - termín přezkoušení pro uvolněné žáky - p. uč. Petlachová

07.12.2015 17:12

Termíny pro přezkoušení jsou: 6. 1. 2016 a 13. 1. 2016 v učebně HN vždy v 17:00 hodin