Sborový zpěv - termíny zkoušek

21.11.2014 14:00

Sborový zpěv - termíny zkoušek - středa 7. 1. 2015 v 17:10 - 17:55 v malém sále ZUŠ.

Náhradní termín - 14. 1. 2015 v 17:10 - 17:55  v malém sále ZUŠ.

Materiály ke zkouškám si žáci, kteří jsou ve školním roce 2014/2015 uvolněni z povinně volitelného předmětu vyzvednou od 24. 11. 2014 u 

učitele hlavního oboru nebo u pí. uč. Řiháčkové.