Klub rodičů

předsedkyně

Vladimíra Prievozníková

členka výboru

Karla Foretová

Martina Dobešová

Magda Kubačáková

Mgr. Jan Hrežo