Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace je největší škola tohoto typu na okrese Vyškov. Navštěvují ji žáci z Vyškova i jeho okolí. Vyučuje ve čtyřech uměleckých oborech -  hudebním, literárně-dramatickém, tanečním a výtvarném. V současné době je kapacita školy 371 žáků pro hudební obor, pro obory kolektivní výuky 220 žáků. V těchto oborech poskytuje dětem a mládeži základní umělecké vzdělávání. Škola  má ve Vyškově své pevné nezastupitelné místo. Podstatnou měrou se podílí na naplňování volného času mládeže i na kulturním dění ve měste. Snaží se podchytit nadané žáky a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost nebo na studium na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatoři. Škola tak pokračuje v tradicích rodiny Štedroňovy, Jana Šoupala a dr. Antonína Tučapského.

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj

 

 

Základní údaje

Název a sídlo školy:

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace,Nádražní 124/4, 682 01 Vyškov

Odloučená pracoviště:

ZŠ Drnovice, 683 04 Drnovice, Náves 109
ZŠ a MŠ Podomí, 683 07 Krásensko - Podomí 155

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

7 0 2 8 5 8 2 9

Telefon:

 +420 517348648

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

IZO:

102807701