Partnerství se ZUŠ Ferka Špániho v Žilině

 https://www.spanihozus.sk/.

Spolupráce mezi našimi školami vznikla v listopadu 2009. Od počátku této výborné spolupráce realizujeme projekty v rámci všech oborů. Všechny projekty se mohly uskutečnit díky podpoře Města Vyškov, nadačním příspěvkům komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Tři brány  a darům od sponzorů. Za podporu děkujeme.

Společné akce:

 • vystoupení žilinského jazzového souboru na Prezentaci ZUŠ Vyškov (Vyškov 2010)
 • soutěž ve čtyřruční hře na klavír (Žilina 2010, 2012, 2015, 2018)
 • třídenní projekt Hranice nás rozdělují, ale hudba spojuje - aneb zahrejme si československy (Vyškov 2010)
 • třídenní projekt Zahrajme si ďalej (Žilina 2011)
 • třídenní projekt Pojďme to říci tancem (Vyškov 2012)
 • třídenní projekt VO - Mosty mezi námi (Vyškov 2013)
 • třídenní projekt LDO - "ŽiVy"  (Žilina 2014)
 • pětidenní soustředění žáků tří ZUŠ - mezinárodní koncert v rámci festivalu Zpívejfest Vyškov 2014
 • pětidenní Projekt tří ZUŠ - 2019 Vyškov
 •  

 

 

Partnerství se ZUŠ Jana Vlašimského ve Virovitici v Chorvatsku

https://www.vlasimsky.hr

 

Ve školním roce 2012 jsme zahájili spolupráci se základní uměleckou školou ve Virovitici v Chorvatsku. Glazbena škola Jana Vlašimského sídlí ve Virovitici, partnerském městě Vyškova. Prvním společným projektem byla návštěva našeho Literárně dramatického oboru v Chorvatsku, další spolupráce proběhla v rámci Projektu tří ZUŠ v letech 2014 - 2016.

Společné akce:

 • třídenní zájezd žáků LDO ve Virovitici, tři autorská představení v divadle (2013)
 • soustředění v rámci Projektu tří ZUŠ - Zpívejfest Vyškov 2014
 • soustředění v rámci Projektu tří ZUŠ v Žilině 2015
 • soustředění v rámci Projektu tří ZUŠ ve Virovitici 2016
 • pětidenní Projekt tří ZUŠ - 2019 Vyškov
 •