NOSTE SI VŠICHNI ŽÁKOVSKÉ SEŠITY, DODRŽUJTE PÍSEMNÉ OMLOUVÁNÍ ZA NEPŘÍTOMNOST ŽÁKA VE VÝUCE.

Zápisy výuky:

13. 9.    Zahájení. Poučení žáků. Opakování repertoáru

20. 9.    Veřejné vystoupení v Domu s pečovatelskou službou ve Vyškově

27. 9.     A. Tučapský - Moteta

4. 10.     Příprava na Opava Cantat 2017, Kde domov můj

11. 10.     Písně z Plzeňska - čtení z not, Kde domov můj, Cantamus + repertoár na výchovný koncert do Opavy

17. 10.    Příprava repertoáru na výchovný koncetr pro Zákldní školu Slvkov u Opavy

25. 10.    Čtení notového zápisu, zpěv z listu G. P. Palestrina, Vánoční skladby: White Christmas, Betlémskými pastvinami, As Sheperds Kept Their Lonely Vigil

1.11.    Příprava Opava Cantat, Christmas Sanctus

8.11.    Opakování na výchovný koncert ve Slavkově u Opavy

15.11.   Rozbor festivalu Opava Cantat, Adventní skladby

22.11.    Antifona, Sanctus, Al Schlosha

29.11.   Repertoár Adventu

6. 12.    Opakování skladeb na vánoční a adventní vystoupení

13. 12.  Vánoční koncert Gymnázia, repertoár adventního koncertu

20. 12.  Moteta A. Tučapský


3. 1. 2018 - Růžový panter, Bude večer, Mám já v Hodslavicách, Spirituály

10. 1. 2018 - Moteta A. Tučapský

17.1.2018 - Povinná skladba na Opava Cantat - V hoře pěkná jedlica

24.1. - A. Tučapský - Moteta

31.1. - V hoře pěkná jedlica + Moteta

Plánované soutěže, soustředění a vystoupení druhé pololetí:

11.3. - nedělní soustředění v ZUŠ od 13.00 do 17.00        Souhlas - soustředění 11.3.2018.doc (972800)

28.3. - Slavnostní koncert A. Tučapský - Moteta

7.4. - soutěž Praha

19.4. - postupová soutěž Brno - Opava Cantat - V hoře pěkna jedlica

8. - 13. 5. - Sneek - Nizozemí

9. - 10. 6. - Lidice