Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Obchodní korporace PMA data protection s.r.o.

zastoupená jednatelem JUDr. Michalem Šilhánkem

Tel.: 770 606 081

se sídlem Kotlářská 674/46, 602 00 Brno

E-mail: poverenec@pmadvisory.cz

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ZUŠ VYŠKOV:

Zásady zpracování OÚ uchazečů o zam. a zaměstnanců.pdf (405,4 kB)

Zásady zpracování OÚ žáků školy a jejich zák. zást..pdf (414261)