Přijímací zkoušky do Hudebního, Výtvarného a Literárně-dramatického oboru se konají 17. dubna 2018 od 14.00 do 17.00 hodin.

Přijímací zkoušky do Hudebního a Tanečního oboru se konají 16. května 2018 od 14.00 do 17.00 hodin.

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE STUDIU:

Kritéria přijímacích talentových zkoušek do ZUŠ.pdf (292100)

Přihláška do ZUŠ Vyškov.pdf (1121558)

 

 

Zájemci o výuku hry na žesťové dechové nástroje (trubku, pozoun, baryton, aj.) budou přijímání přednostně, neboť škola rozšiřuje dechový orchestr pod vedením zkušených vyučujících. Pro nové žáky od září jsou připraveny k zapůjčení nástroje za symbolické půjčovné.