V případě konání vyučování mimo budovu školy nebo konání jiné akce související se vzděláváním v ZUŠ Vyškov je nezbytně nutné řádně vyplnit a odevzdat v požadovaném termínu souhlas zákonného zástupce, který lze stáhnout na odkaze:

 

Souhlas - uvolnění žáka ze ZŠ a souhlas rodičů s akcí.doc (973312)