Granty a dotace

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace děkuje za stálou podporu činnosti městu Vyškov a Klubu rodičů při ZUŠ Vyškov, z.s.   

 

Sponzorské dary ve šk. roce 2017/2018

Základní umělecká školy Vyškov, příspěvková organizace děkuje za podporu formou daru firmě Stabin, s.r.o.

Sponzorské dary ve šk. roce 2016/2017

Základní umělecká školy Vyškov, příspěvková organizace děkuje za podporu formou daru Nadaci DRFG, a.s.

Sponzorské dary ve šk. roce 2015/2016

Základní umělecká školy Vyškov, příspěvková organizace děkuje za podporu stálemu sponzorovi firmě DOGA IZOL, s.r.o. a firmě Aspena, s.r.o..

Sponzorské dary ve šk. roce 2014/2015

Základní umělecká školy Vyškov, příspěvková organizace děkuje za podporu stálemu sponzorovi firmě DOGA IZOL, s.r.o. a firmě Aspena, s.r.o..

Sponzorské dary ve šk. roce 2013/2014

Základní umělecká škola Vyškov děkuje firmě STAEG Vyškov za vybavení učebny hudební teorie interaktivní tabulí, projektorem s počítačem a dvaceti tablety pro výuku Hudební nauky.

Základní umělecká školy Vyškov děkuje za podporu sponzorům: firmě DOGA IZOL, s.r.o., firmě Aspena, s.r.o., firmě Petr Wagner s.r.o.

Základní umělecká škola Vyškov dále děkuje firmě DOGA IZOL, s.r.o. za zakoupení kompletní počítačové sestavy pro ekonomický sektor školy.

Děkujeme za podporu činnosti Klubu rodičů při ZUŠ Vyškov.

Sponzorské dary ve šk. roce 2012/2013

Základní umělecká škola Vyškov děkuje Klubu rodičů ZUŠ Vyškov a sponzorům - fa. DUPOS, Vlastimil Grulich, Vyškov, fa. Obuv - Petr Kuneš, Vyškov, fa. David Horák, Pustiměř, fa. Aspena, s.r.o.