Zásady zpracování OÚ uchazečů o zam. a zaměstnanců.pdf (415118)

 

V současné době máme výběrová řízení pro nový školní rok pozastavena a pedagogický sbor pro školní rok 19/20 kompletní.