Zásady zpracování OÚ uchazečů o zam. a zaměstnanců.pdf (415118)

 

Hra na elektrické klávesové nástroje EKN + Hra na klavír - celý úvazek od září 2019.

 

Hra na hoboj, zobcovou flétnu + jiná kombinace nástrojů - zkrácený úvazek 0,3 (jeden den) od školního roku 2019/2020.

 

Další hudební kombinace nám případně nabídněte na školní mail.