Požadavky pro přezkoušení uvolněných žáků a žáků s nedostatečnou docházkou z předmětu
Hudební nauka 1. ročník:
Vypracování úkolů a znalost látky z pracovního sešitu daného ročníku v rozpětí stran 2 - 25.

Požadavky přezkoušení pro žáky s nedostatečnou docházku v předmětu Hudební nauka :Přezkoušení.pdf (33483)

 

Přezkoušení žáků uvolněných ze souborů EKN:

p. uč. Vařejková :    7. ledna 2019 v 15:30 hodin  (náhradní termín 14. ledna 2019 v 15:30 hodin)
p. uč. Krátký:   9. ledna 2019 v 16:20 hodin ( náhradní termín 16. ledna 2019 v 16:20 hodin)
 

Pěvecké sbory ZUŠ Vyškov:

Žáci si připraví svůj part skladby, které si vyzvednou u vyučujícího, popř. požádají o zaslání mailem.  Mohou také využít účasti ve výuce k nacvičení partu. Vlastní přezkoušení proběhne v rámci běžné vyučovací hodiny následovně:

SBOR I. - v úterý 15. ledna 16.20 - 17.05        (písně: Voda, Voděnka,        Šťastné Vánove,      Měla jsem milého)

SBOR II. - ve středu 16. nebo 23. ledna 16.20 - 17.05    (Ave Maria, Vavilov           Look at the World, J. Ruther       Cantamus, E. Douša)