Požadavky pro přezkoušení uvolněných žáků a žáků s nedostatečnou docházkou z předmětu Hudební nauka 1. ročník: Vypracování úkolů a znalost látky z pracovního sešitu daného ročníku v rozpětí stran 2 - 25.Termíny přezkoušení:

Pondělí 8. 1. 2018 ve 13:45

Středa 10. 1. 2018 ve 14:35

Čtvrtek 11. 1. v 15:30 vždy ve výuce HN.

 

Požadavky pro přezkoušení uvolněných žáků a žáků s nedostatečnou docházkou z předmětu Hudební nauka 2. ročník: Vypracování úkolů a znalost látky z pracovního sešitu daného ročníku v rozpětí stran 2 - 29.Termíny přezkoušení:

Úterý 9. 1. 2018 ve 14:35

Středa 10. 1. ve 13:45

Čtvrtek 11. 1. 13:45 vždy ve výuce HN.

 

Požadavky pro přezkoušení uvolněných žáků a žáků s nedostatečnou docházkou z předmětu Hudební nauka 3. ročník: Vypracování úkolů a znalost látky z pracovního sešitu daného ročníku v rozpětí stran 2 - 41.Termíny přezkoušení:

Pondělí 8. 1. 2018 ve 14:35

Úterý 9. 1. v 15:30

Čtvrtek 11. 1. ve 14:35 vždy ve výuce HN.

 

Požadavky pro přezkoušení uvolněných žáků a žáků s nedostatečnou docházkou z předmětu Hudební nauka 4. ročník: Vypracování úkolů a znalost látky z pracovního sešitu daného ročníku v rozpětí stran 2 - 37.Termíny přezkoušení:

Úterý 9. 1. 2018 v 16:15

Středa 10. 1. v 15:30 vždy ve výuce HN

p. uč. Zemanová

 

 

Podmínky pro přezkoušení uvolněných  žáků  a žáků s nedostatečnou docházkou  ve Sborovém zpěvu 1 - p. uč. Petlachové: orientace v notovém zápisu, správný rytmus písně, zpěv z paměti.

Termín zkoušky : 8. 1. 2018 v 16:30 hodin - učebna HN

Jiné termíny pro zkoušku již nebudou možné.

Píseň:

 

 

Požadavky pro přezkoušení žáků uvolněných z předmětu Hudební nauka - 5. ročník: 
Vypracování úkolů, znalost látky a poslech ukázek z pracovního sešitu daného ročníku v rozpětí stran 2 - 41 .
Termíny přezkoušení: 8.1. 2018 v 17:10 a 11.1. v 16:20, vždy ve výuce HN. 


  

 

 

 

Žáci uvolněni z výuky pěveckého sboru ZUŠ Vyškov (Re-canto Vyškov) si nastudují ve svém hlase tyto skladby k přezkoušení. Termíny komisionální zkoušky jsou ve středu 10. a 17. ledna vždy v době výuky sboru (16.20 - 17.50), vybraný termín a  čas si dohodněte s vyučujícím předem.

 

2017-11-21 Antifona 001.jpg (1365985)

2017-11-21 Jesu! Rex admirabilis 001.jpg (971215)

2017-11-21 White Christmas 001.jpg (1022692)

2017-11-21 Betlémskými pastvinami 1 001.jpg (997551)

2017-11-21 Betlémskými pastvinami 2 001.jpg (992602)