Přezkoušení 2 pol..pdf (32,6 kB)Přezkoušení 2 pol..pdf (32,6 kB)Přezkoušení 2 pol..pdf (33423)Přezkoušení 2 pol..pdf (33423)Požadavky pro přezkoušení uvolněných žáků a žáků s nedostatečnou docházkou z předmětu
Hudební nauka 1. ročník:
Vypracování úkolů a znalost látky z pracovního sešitu daného ročníku v rozpětí stran 2 - 25.