Přezkoušení uvolněných žáků a žáků s nedostatečnou docházkou předmětu

Hudební nauka 5. ročník – p.uč. Sotolář / pondělí 4.6. v 17:00 v učebně HN.

Požadavky: znalost látky z celého pracovního sešitu daného ročníku, vypracování a doplnění úkolů.

 Požadavky pro přezkoušení uvolněných žáků a žáků s nedostatečnou docházkou z předmětu Sborový zpěv I uč. p. Petlachová:

Žáci budou přezkoušeni dne 21. 5. 2018 od 16:00 - 17:05 v učebně hudební nauky (č. 416)
Požadavky: orientace v notovém zápisu, dodržování rytmu, dynamiky v písních, zpěv jedné písně z paměti ( druhé  z not).
 
Všichni žáci si přinesou noty na zkoušku a žákovskou knížku.

Žádný další termín na přezkoušení není možný!!!

 

SBOROVÝ ZPĚV 2. "RE-CANTO VYŠKOV"

Termín 13.6.2018 od 16.20, jiný termín pouze po dohodě s vyučujícím! Materiál ke zkoušce si žáci vyzvednou u vyučujícího.